... ALBUMS ...

YILDIZ

Yeni bir gün, Yeni bir ışık

Production :

SIMYA

2014

KBA#6

Pobl 'B'ar Machin[e]

Production :

DROM/ L'Appentis

2017

IZVAN

Jezik Ševâ

Production :

TOUZAZIM'ART

2013

... EP / DEMOS ...

YILDIZ

Autoproduction

2011

DJAMATA

Autoproduction

2012

IZVAN

Autoproduction

2010


© Denis Peaudeau